Siden sist

Artikkel

Skjerming av psykiatriske pasienter er en omdiskutert og dårlig dokumentert, men vanlig behandlingsmetode. Det viser studien til Norvoll og medarbeidere. Hovednettsaken vår hadde dette som tema, og den er mest lest på tidsskriftet.no siden sist.

Saken har også nådd ut til mange via Facebook og Twitter.

«Hvordan virker skjerming? http://psykiskhelse.no/index.asp?id=32809 … #psykiskhelse @Tidsskriftet @ToveGund»

@Rf_psykiskhelse

Er «samvalg» en god oversettelse av «shared decision making»? Eller er «felles beslutningstaking» bedre? Diskusjonen har gått på Twitter, og temaet har også havnet i Per Egil Hegges spalte Språket vårt i Aftenposten. Tidsskriftet stemmer for det første.

«Samvalg er et godt norsk ord for «shared decision making». Skapt av pasientene selv, og anbefalt av @Tidsskriftet»

@magnenylenna

«Exercise is medicine!» er tittelen på en annen sak i Tidsskriftet som har fått oppmerksomhet. For første gang kunne leger melde seg på fysisk aktivitet som tellende kurs under Primærmedisinske uke, og de oppfordres til å veilede pasientene til å bli mer fysisk aktive.

«Exercise is medicine! Ingen bivirkninger eller cocktaileffekt. http://tidsskriftet.no/article/3277188 #treningermedisin @Tidsskriftet»

@karinmgnssn

Anbefalte artikler