Kommentar

RE: Lindrende sedering i livets sluttfase - reviderte retni

Hans Olav Tungesvik
Interessekonflikt:  Nei

Dei nye retningslinjene for lindrande sedering i livets sluttfase (1, 2) virkar vel gjennomtenkte, kloke og godt tilpassa dei aller fleste situasjonar som ein kan forventa i livets sluttfase. Eg vil tru at dei aller fleste som arbeider med pasientar i denne livsfasen, her vil finna god rettleiing.

Litteratur

1. Førde R, Materstvedt L J, Markestad T et al. Lindrende sedering i livets sluttfase – reviderte retningslinjer. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 5. januar 2015

2. Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase. Oslo: Den norske legeforening, 2014. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Retningslinjer/ (30.1.2015).

Published: 30.01.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media