Kommentar
RE: Lindrende sedering i livets sluttfase - reviderte retni