Kommentar

Orion Pharma Scandinavia svarer på Nils Gunnar Mowes innleg

Mikael Sörberg
Orion Pharma Scandinavia
Interessekonflikt:  Ja

Penomax har vært på det norske markedet siden april 2009. Vi er kjent med at man har opplevd det vanskelig å åpne pakningen. Etter lanseringen har vi kontinuerlig gjort forbedringer av pakningsmaterialet. Vi har blant annet oppdatert pasientinformasjonen (pakningsvedlegget) med en tydeliggjøring av instruksjonene om hvordan blisteret skal åpnes. Antall reklamasjoner har gått ned siden lansering, og de seneste årene har det kun kommet 6-8 reklamasjoner per år i Norge. Dette gir en reklamasjonsfrekvens på 0,0045% med hensyn til antall solgte pakninger. Vi har også et pågående arbeid med å forbedre pakningsmaterialet for å få ett mer pasientvennlig blister.

Published: 21.01.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media