Re: Er det overvekt eller vektfokus som er helseskadelig?

Jon Storstein Om forfatteren
Artikkel

Samdal og Melands artikkel er tankevekkende (1). Når det viser seg at over halvparten av norske 40 – 50 åringer havner i kategorien overvekt, uten at det har sikre helsemessige konsekvenser, synes tiden absolutt å være inne for å revidere skalaen for overvekt.

Jeg har i alle år reagert på at personer med BMI > 30 karakteriseres som personer med fedme, eller fete, som det heter på godt norsk. Dette er et stigmatiserende uttrykk som etter min mening ikke hører hjemme i en offentlig klassifisering. Håper de ansvarlige for denne klassifiseringen snarest mulig finner alternativer. Jeg synes det må være bedre å bruke gradering av overvekt, for eksempel moderat overvekt og betydelig overvekt, eller lignende.

Anbefalte artikler