ABC om panikklidelse og agorafobi

Ingvar Bjelland Om forfatteren
Artikkel

Bandelow, Borwin

Domschke, Katharina

Baldwin, David S.

Panic disorder and agoraphobia

67 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-956229-9

Denne utgivelsen inngår i serien Oxford Psychiatry Library, som er en samling småbøker beregnet for utdanningskandidater og ferdige spesialister i psykiatri, sykepleiere og andre faggrupper i det psykiske helsevernet. Den er ment som en rask og oversiktlig innføring i kliniske kjennetegn, årsaksforhold og behandling.

av pasientene med panikklidelse.

Årsaksforholdene er uavklart. Det er påvist en viss arvelighet uten at genetikken er nærmere klarlagt. Miljøfaktorene er uspesifikke, slik som tidlige traumer og omsorgssvikt, og barn med separasjonsangst ser ut til å ha økt risiko for senere panikklidelse og agorafobi.

Det finnes virksom behandling; informasjon om sykdomsmekanismen og hvor ufarlige de kroppslige symptomene er, vil i en del tilfeller være tilstrekkelig. Kognitiv atferdsterapi og antidepressiver har omtrent like god effekt, og bedre effekt om de kombineres. Legemiddeleffekten opphører imidlertid umiddelbart etter avsluttet behandling, mens kognitiv atferdsterapi vanligvis sitter lenger i.

Boken er lettlest med korte, oversiktlige kapitler og en rekke enkle, oppsummerende tabeller. Dessverre har den en del skjønnhetsfeil, som at hyperventilering fører til «an increase in pCO₂» (s. 2), når det skal være «a decrease in pCO₂». I behandlingsdelen har medikamentene fått en uforholdsmessig stor plass sett i lys av at internasjonale retningslinjer anbefaler kognitiv atferdsterapi som førstevalg ved disse lidelsene. Boken kan likevel anbefales som en rask innføring for utdanningskandidater innen psykisk helsevern.

Anbefalte artikler