Kunda vant i Høyesterett

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Overlege Rastislav Kunda vant frem med sitt krav om erstatning for ærekrenkelse mot Avisa Nordland.

Advokat Carl Bore førte saken for Høyesterett. Foto Tove Myrbakk

– Dette er en lettelse. Saken har stor prinsipiell betydning og gir en viktig avklaring for våre medlemmer, sier Hege Gjessing.

– Det var stor spenning i foreningen før dommen falt. Kunda har hele veien hatt full støtte av Legeforeningen, og det var foreningens egne advokater som prosederte saken for ting- og lagmannsrett.

Advokat Carl Bore fra Dalan advokatfirma har ført saken for Høyesterett. Saken har vakt stor oppmerksomhet i foreningen, og mange har spurt seg om grenseoppgangene for hva pressen kan publisere.

Dommen viser blant annet at det stilles krav til at pressen gjør en forsvarlig sjekk av fakta før de publiserer alvorlige anklager mot enkeltpersoner.

Ærekrenkelsen av Kunda skjedde gjennom en rekke artikler i Avisa Nordland sommeren 2010 som omhandlet den såkalte «Nordlandssykehusskandalen». Det ble i perioden 2004 til 2010 foretatt en rekke kreftoperasjoner ved Nordlandssykehuset i Bodø som etter gjeldende retningslinjer om funksjonsfordeling skulle vært utført ved UNN. Kunda og en kollega var blant legene som utførte disse operasjonene.

Krav på erstatning

Sykehuset fikk i etterkant kritikk fra Helsetilsynet for systemsvikt, mens Kunda ble frikjent. På tross av dette ble han hengt ut i media med fullt navn og bilde, med påstander om feilbehandling og grov medisinsk uforsvarlighet. Tirsdag 9. desember slo Høyesterett enstemmig fast at Kunda har krav på erstatning for ærekrenkelse.

Dommen kan leses i sin helhet på Høyesteretts hjemmeside (www.domstol.no/upload/saknr %202014-338 %20anonymisert.pdf)

Anbefalte artikler