Kommentar

RE: Eit enkelt spørsmål

Grzegorz Gradek
Hjerte og lungesenteret, Bergen
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr 19 2014 leste jeg et intervju med professor Bjørn Reino Olsen, som jobber på Harvard Medical School (1). Intervjuet var interessant og morsomt. Jeg la merke til at professor Olsen er 74 år gammel og fremdeles yrkesaktiv. I Norge må man slutte sin legevirksomhet når man er 70 år. Dette synes jeg er aldersdiskriminering. I flere andre land, som USA, har man opphevet aldersgrensene i arbeidslivet.

Jeg vil at Legeforeningen skal ta denne saken opp med norske myndigheter; leger, som selv ønsker, må kunne fortsette vår legevirksomhet etter fylte 70 år. Dersom man ikke kommer til enighet, synes jeg saken bør tas for retten. Jeg synes at det norske medisinmiljø mister veldig mye hvis folk som er på topp faglig, og er fysisk og psykisk i god form, må slutte når de er 70 år. Ikke bare det, men som oftest bortfaller autorisasjonen når legen fyller 75 år.

Jeg har hatt den ære å jobbe med flere kolleger som aldri skulle fått lov til å slutte da de var 70 år. Jeg synes at man heller skulle motivere dem til å fortsette å jobbe. Jeg tillater meg bare å nevne et par kolleger som jeg har jobbet sammen med på Haukeland sykehus: professor Ole Jørgen Ohm, doktor Ole Martin Pedersen, professor Svein Ødegård, professor Gunnar Kvam og flere andre. De var så store innen norsk medisin at deres avgang med pensjon var et kolossalt tap, ikke bare for Haukeland sykehus, men for hele det norske medisinske miljø.

Litteratur

1) Homlong L. Eit enkelt spørsmål. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1838 – 40

Published: 04.12.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media