Utvalgt arbeidssted: Helse Nord-Trøndelag

Artikkel

Operasjon på Sykehuset Namsos. Foto: Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag er en del av Helse Midt-Norge og tilbyr behandling ved sykehus i Leanger og Namsos samt distriktspsykiatriske sentre på Kolvereid og Stjørdal. Helseforetakets hovedoppgaver er å gi pasientbehandling, drive forskning, undervise helsepersonell og gi opplæring til pasienter og pårørende.

Det finnes mer enn 2 300 medarbeidere ved Helse Nord-Trøndelag. Foretakets mål er å skape trygghet i befolkningen gjennom gode helsetjenester og spennende og attraktive sykehus. Det gis akutt og planlagt behandling til pasienter i 27 kommuner, til sammen 130 000 innbyggere i Nord-Trøndelag, Bindal i Nordland, Osen og Roan i Sør-Trøndelag.

Nord-Trøndelags to sykehus har en nær 170-årig stolt historie og har to av de best likte sykehusene i Norge. Forskningsaktiviteten er betydelig, med over 40 vitenskapelige artikler årlig. Ofte kombineres klinisk arbeid og forskning, fordi det gir mer kvalitet i pasientbehandlingen.

Et yrende kulturliv

Fylket er kjent for trønderrocken, med kjente navn som Åge Aleksandersen, Terje Tysland, Chand Torsvik og DDE. I november 2011 åpnet Rock City Namsos, et nasjonalt kompetansesenter for profesjonell, rytmisk musikk. Rock City inneholder også opplevelsessenteret for trønderrock.

Anbefalte artikler