Fastlegen kan behandle kronisk hodepine og medikamentoverforbruk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En kort atferdsrettet intervensjon hos fastlegen er en enkel og effektiv behandling av medikamentoverforbrukshodepine.

  Espen Saxhaug Kristoffersen. Foto: Øivind Larsen
  Espen Saxhaug Kristoffersen. Foto: Øivind Larsen

  Kronisk hodepine rammer 2 – 5 % av verdens befolkning, og mange lider av medikament-overforbrukshodepine. Behandlingen er seponering av overforbrukt medikament(er). Dette gir forbigående kraftig abstinenshodepine, og behandlingen har vanligvis funnet sted ved nevrologiske avdelinger.

  I mitt doktorgradsarbeid brukte vi data fra en stor epidemiologisk studie om kronisk hodepine. Vi fant at 80 % av de med kronisk hodepine og medikamentoverforbruk hadde vært i kontakt med fastlegen, mens kun 20 % hadde vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten. 50 % av dem med kronisk hodepine hadde et medikamentoverforbruk, der reseptfrie legemidler var vanligst. Deretter utførte vi en randomisert kontrollert blindet studie, der 50 fastleger deltok. Halvparten fikk undervisning i bruk av en kort atferdsrettet intervensjon (brief intervention) for medikamentoverforbrukshodepine, der målet er gjennom samtale å få pasienten til å forstå problemene overforbruket gir og selv redusere det. Etter tre måneder var 67 % uten medikamentoverforbruk og 50 % uten kronisk hodepine i behandlingsgruppen. I kontrollgruppen hadde 97 % fortsatt medikamentoverforbruk og 94 % fortsatt kronisk hodepine. Forskjellene holdt seg over seks måneder.

  Funnene indikerer at medikamentoverforbrukshodepine er vanlig i befolkningen, og at behandlingen ofte kan foregå hos fastlegen. Intervensjonen er et tiltak som koster lite, hjelper godt og kan gjennomføres i løpet av én vanlig konsultasjon. Effektiv behandling hos fastlegen vil sannsynligvis gi færre henvisninger til spesialisthelsetjenesten, og kapasiteten der kan brukes på de mest kompliserte pasientene.

  Disputas

  Espen Saxhaug Kristoffersen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 10.1. 2014. Tittelen på avhandlingen er Brief intervention for medication-overuse headache in primary care.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media