Kommentar

RE: Har offentlig helsemonopol en fremtid?

Vidar Gustad
Interessekonflikt:  Nei

Næss skriver om hvordan helsemonopol fører til mangel på bærekraftig økonomisk kreativitet og vekst i helsesektoren (1). Mitt inntrykk er at de som bringer nye tanker inn på banen blir drept av det konservative systemet vi har i dag. Mennesker med nye ideer som kunne forebygge sykdom får ikke taletid eller noen særlig form for makt. Den tryggeste måten å komme seg framover på, er å være konservativ og framsnakke utdatert og mulig forfalsket forskning osv. På denne måten råtner helsevesenet på rot, og det som kunne virket prevantivt blir skjøvet under teppet. Mennesker i systemet blir bare fremsnakkere av ting de kanskje vet eller burde vite ikke er hensiktsmessig.

Det virker jo som om legemiddelindustriens talsmenn har fått så mye makt at Staten (vi) nærmest blir slaver av en industri som heller produserer flere kunder enn å skape nye kurer. De konservative kreftene får midler til å spre sitt syn på sykdom fordi forskning i for stor grad er styrt av industrien. Sjansene for at systemet blir ineffektivt er store når så mye penger står på spill og så mange ønsker en bit av kaka. En burde hatt et bedre system for å avsløre forfalsket forskning og eventuell slå ned på korrupsjon.

Så, ja, noe må endres! Min mening er at alt som skjer inn mot infeksjoner, immunforsvar og mage/tarm for eksempel, må bli satt ut til noen med helt nye tanker. Vi har en haug med mennesker som går i ring i helsevesenet uten å få hjelp. I stedet havner de med merkelige/ tilfeldige diagnoser eller havner i psykiatri.

Litteratur

1) Næss H. Har offentlig helsemonopol en fremtid? Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 4. november 2014

Publisert: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media