LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Spesialisering av leger foregår i hverdagen, i den kliniske tjenesten på den enkelte avdeling. God spesialistutdanning krever en arbeidshverdag der det legges til rette for mester-svenn-læring

«Å lære dem denne kunst»

Allmennlegens rolle ved spiseforstyrrelser

Allmennlegen kan være en god støtte for pasienter med spiseforstyrrelser. Pasienter som er svært undervektige og har en allmennlege som viser engasjement, er mest fornøyd med oppfølgingen. Legen bør spørre direkte om hvert enkelt symptom. Leger i Oslo og Bodø har kartlagt pasienters erfaringer med sine allmennleger.

Spiseforstyrrelser i allmennpraksis

Pasienterfaringer med allmennlegers oppfølging ved alvorlig spiseforstyrrelse

Kommunikasjon om spiseforstyrrelses-symptomer på allmennlegekontoret

Kunstpsykoterapi og spiseforstyrrelser

Kvinne med hodepine

Hodepine er svært vanlig og går oftest over av seg selv. Når hodepinen fremstår som uvanlig og blir langvarig, er det nødvendig med mer inngående utredning og diagnostikk. Les og lær om en kvinne i 60-årene med vedvarende hodepine.

En kvinne i 60-årene med vedvarende hodepine

Helseøkonomiske analyser

Forholdet mellom kostnader og helsegevinster av medisinsk behandling kan studeres ved ulike helseøkonomiske analyser. Ved såkalt Markov-modellering forsøker man å ta hensyn til at sykdomsforløp varierer over tid, og at ressursbruk og effekter varierer mellom individer.

Markov-modellering

Forebygging av kjemisk vold i Syria

Teknologi og medisinsk kunnskap kan misbrukes til å utvikle kjemiske våpen. Slike stridsmidler ble brukt til hensynsløs massevold i Syria i august 2013. Norsk personell deltok våren 2014 i avviklingen av Syrias kjemiske våpenprogram.

Forebygging av kjemisk vold i Syria

Anbefalte artikler