Ny bank- og forsikringsavtale med gode betingelser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har inngått avtale med Danske Bank og Storebrand om medlemstilbud på bank- og forsikring etter en omfattende anbudskonkurranse.

Geir Riise viser til at den nye avtalen sikrer at de fleste totalt sett vil oppnå besparelser. Foto Thomas Barstad Eckhoff

– Legeforeningen er opptatt av at medlemmene til enhver tid får de gunstigste bank- og forsikringstjenestene markedet kan tilby, sier generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise og viser til at avtalen sikrer at de fleste totalt sett vil oppnå besparelser. Samtidig understreker han at ingen gjennom den nye avtalen, tvinges ut av sine kundeforhold til DNB.

– Det er som den eksisterende avtalen med DNB et tilbud til medlemmene og ingen plikt, sier han.

Riise opplyser at Legeforeningen står sammen med 11 av 13 Akademikerne-foreninger med likelydende avtaler og at dette har gjort det mulig å oppnå svært gode avtaler. Blant annet var forsikringstilbudet i Storebrand det absolutt beste i anbudskonkurransen.

Erstatning ved skader

– Avtalen sikrer at en svært høy andel av innbetalt premie går til utbetaling av erstatninger ved skader. Det betyr at minst mulig av premien medlemmene betaler, blir igjen i Storebrand, sier Geir Riise. Skadeutbetalingene vil alene avgjøre den fremtidige premieutviklingen.

De øvrige forsikringene er å betrakte som individuelle forsikringer, som innebærer at det enkelte medlem er forsikringstaker. Disse forsikringene blir værende i DNB og må flyttes til Storebrand av den enkelte. For å sikre at flest mulig flytter forsikringene til Storebrand, garanterer Storebrand minst like gode vilkår til en pris som er lavere eller lik forsikringen medlemmet hadde i DNB i 2014. Garantien er imidlertid tidsbegrenset, så det vil bli viktig å benytte seg av den.

Rabatter godskrives

– Danske Bank tilbyr fra 1.1. 2015 meget gode bankbetingelser, forteller Riise. Tilbudet sikrer blant annet langt bedre sikkerhet for at prisene til enhver tid er meget konkurransedyktige. Danske Bank tilbyr også et meget godt kundeprogram. Betalingskortene vil være profilert med foreningens logo og knyttes til fordeler som foreningen har avtale med av andre leverandører. Rabatter vil da automatisk bli godskrevet medlemmet ved betaling.

Enkelt å bytte

Geir Riise påpeker at det er lagt stor vekt på at bytte av bankforbindelse skal være meget enkelt. Han legger til at bytte er kostnadsfritt for medlemmene. Et stort dedikert team i Danske Bank vil gjøre jobben raskt og effektiv etter at medlemmet har initiert et bankbytte. Dette gjelder også skifte av lån.

– Eventuelle fastrentelån er jo i utgangspunktet bundet, og en flytting av et slikt lån vil kunne innebære at renteforskjellen må kjøpes ut dersom fastrenten er høyere enn rentesatsen den måles mot på det tidspunkt man ønsker å flytte lånet, sier han.

Avtalen med DNB løper ut 31.12. 2014 og blir erstattet av de nye avtalene fra 1.1. 2015.

Mer informasjon om avtalen finnes på www.legeforeningen.no/medlem.

Det vil i tiden frem mot årsskiftet bli publisert fortløpende informasjon på nettsidene.

Anbefalte artikler