Lederprisen har endret mye

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

Etter at han fikk Legeforeningens lederpris for 2014, har Per Bleikelia mottatt rundt 60 forespørsler om å holde innlegg om sin resept på ledelse.

– Hver morgen går jeg gjennom hele sykehuset, forteller Per Bleikelia. Foto Anne Ringnes

– Jeg er spesielt glad for lederprisen fra Legeforeningen. Akkurat den er jeg ydmyk overfor og håper å leve opp til forventningene, sier Per Bleikelia, sykehusdirektør ved Ringerike sykehus.

– Denne lederprisen har endret mye for meg. Pristildelingen har blitt lagt merke til både internt og eksternt, sier han.

Det er ikke bare helsepersonell som ønsker å høre Bleikelia, men også politikere, privat næringsliv og andre deler av helsetjenesten henvender seg. Vi møtte ham på medlemsmøte i Vest-Agder legeforening der han holdt foredraget Slik leder jeg! Senere skulle han til Troms legeforening.

Tillit undervurdert

Selv omtaler sykehusdirektøren seg som ansvarlig tilrettelegger. Formelen som Bleikelia viser til for å lykkes, innebærer å snu hierarkiske pyramider med direktøren nederst og medarbeiderne øverst i den omvendte pyramiden.

– Alt må organiseres etter pasient og behandling, mener han.

Det handler om lokalt lederskap, et lederskap som gjør bredden i organisasjonen ansvarlig og i stand til å løse pasientenes behov best mulig og mest mulig effektivt. Ved Ringerike sykehus er fagfolk gitt tillit og ansvar.

– Jeg er ikke en pirk, sier Bleikelia, som kan vise til gode resultater i både økonomi og pasienttilfredshet.

– Tillit er like viktig som kontroll, sier årets prisvinner.

Raushet i lederskap

– Ringerike sykehus med sine rundt 1 000 ansatte skal være et medarbeiderstyrt sykehus, for det er de ansatte i front som gjør jobben. Jeg skal tilrettelegge for sykehusdrift. De ansatte må eie beslutningene. Derfor er det viktig å gå inn i drøftinger om organisasjonen med åpent sinn og ikke ha bestemt seg for utfallet på forhånd. Raushet i lederskap er avgjørende for at medarbeiderne skal yte, sier Bleikelia.

Hans ledelsesfilosofi er basert på to hovedprinsipper: tilrettelegging og tilstedeværelse.

– Utfordringen er hvordan man skal holde en suksess gående med å skape trivsel for de ansatte som er utførerne og skaper den gode pasientbehandlingen. Mye dreier seg om å bli sett. Hver morgen går jeg gjennom hele sykehuset, og hver lunsj spiser jeg i en ny avdeling, forteller sykehusdirektøren.

Anbefalte artikler