HPV-vaksinering i et globalt perspektiv

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Vaksinering av unge jenter mot humant papillom-virus (HPV) kan redde mange liv, men det er minst vaksinering der det trengs mest, viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

I studien er kostnad ved, og effekt av, vaksinering mot humant papillom-virus i 179 land estimert (1). Resultatene er beregnet ved modellering av epidemiologiske og økonomiske data, som forekomst av livmorhalskreft, dødsfall relatert til livmorhalskreft og kostnader ved å vaksinere.

Det ble estimert at vaksinering av 58 millioner unge jenter mot HPV-typene 16 og 18 før seksuell debut kan forebygge 690 000 tilfeller av livmorhalskreft og 420 000 dødsfall. Blant de 33 landene hvor det ble beregnet at over 2 500 tilfeller av livmorhalskreft per 100 000 jenter kan forebygges, er det kun sju land som har innført nasjonal vaksinering mot humant papillomavirus.

Til tross for at man i studien brukte relativt enkle premisser for modellering, viste validering mot 17 andre studier at modellen reproduserte konklusjonen om kostnadseffektivitet i 24 av 26 land.

– HPV-vaksinering er innført i flest land som har cytologiscreening og relativt lave insidenser av livmorhalskreft, og derav lavt forebyggingspotensial, sier professor Finn Egil Skjeldestad ved Universitetet i Tromsø. – I lav- og middelinntektsland, der cytologiscreeningen er mangelfull og insidensen av livmorhalskreft langt høyere, er vaksineringen ufullstendig eller manglende. GAVI-alliansen har intensjon om å starte HPV-vaksinering i 73 land i de nærmeste årene. Lykkes ikke GAVI-alliansen med HPV-vaksineringsprogrammet, vil den potensielle effekten av forebygging av livmorhalskreft ved hjelp av vaksinering på verdensbasis bli langt mindre enn estimert i denne studien, sier Skjeldestad.

Anbefalte artikler