Høyere overlevelse hos barn i Mosambik

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Det er en sammenheng mellom økt antall helsearbeidere og redusert barnedødelighet i Mosambik. Det viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

I en longitudinell studie er assosiasjonen mellom endringer i helsevesenet og barnedødelighet i Mosambik undersøkt (1). Dødeligheten i aldersgruppene 0 – 4 år, 0 – 1 år og 0 – 1 måned ble estimert for hvert år i perioden 2000 – 10 ut fra datasett for over 58 000 barn.

Estimert dødelighet for barn under fem år i Mosambik falt fra 166,6 per 1 000 levendefødte (95 % KI 162,2 – 171,2) i 2000 til 93,7 (95 % KI 87,9 – 100,0) i 2010. I provinsen med størst reduksjon falt dødeligheten med 11,1 % årlig, mot 1,9 % årlig i provinsen med lavest reduksjon.

Ti flere helsearbeidere per 100 000 innbyggere var assosiert med 5,8 % reduksjon i dødelighet hos barn under fem år og 8,1 % reduksjon i dødelighet hos nyfødte. Økt andel fødsler ved helseinstitusjon var også assosiert med redusert dødelighet hos barn under fem år, mens økt antall innbyggere per helseinstitusjon var assosiert med økt dødelighet.

– Det denne undersøkelsen i klartekst sier, er at helhetlig styrking av helsesystemet, det vil si både bedre helsetjenester, større bruk av helsetjenester, flere helsearbeidere og bedre finansiering, faktisk har en klar effekt på overlevelsen, sier professor Johanne Sundby ved Avdeling for samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

– Resultatene viser at helsetjenesten må styrkes på sikt, og at universell helsedekning og rettferdighet blir sentrale variabler å se etter, fortsetter hun.

– Studien viser også hvor viktig det er med gode helseinformasjonssystemer, noe som ikke kan understrekes nok. Slike systemer må brukes for å oppdage og forklare ulikhet i helse, sier Sundby.

Anbefalte artikler