Håndleddsskader med normale røntgenfunn

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fire av fem pasienter med normalt røntgenbilde etter en akutt håndleddsskade hadde patologiske funn ved MR-undersøkelsen.

  Torbjørn Hiis Bergh. Foto: Jørgen Barth
  Torbjørn Hiis Bergh. Foto: Jørgen Barth

  Håndleddsskader er vanlig. En del pasienter med håndleddsforstuing plages i ettertid av smerter og redusert funksjon i håndleddet selv om røntgenbildet viser normale funn. Ifølge gjeldende definisjon er en håndleddsforstuing en partiell leddbåndsruptur. Skafoidfraktur er det vanligste bruddet i håndroten og er ofte vanskelig å diagnostisere. I dag forekommer både underdiagnostisering og overbehandling av akutte håndleddsskader der røntgenbildet var normalt.

  I doktorgradsarbeidet fra Bergen legevakt fant vi at 80  % av pasientene (n = 155) med normale røntgenbildefunn etter en akutt håndleddsskade hadde patologiske funn ved MR-undersøkelsen. Dette inkluderte 54 okkulte frakturer, 56 beinkontusjoner (bone bruises), 15 skader i triangulærbruskkomplekset og fem skafolunære ligamentskader. Vi undersøkte også treffsikkerheten av ulike kliniske tester for å diagnostisere skafoidfraktur. Vi fant at en kombinasjon av tre vanlige kliniske tester var bedre enn hver enkelt test alene. Avhandlingen omfattet også en kostnads- og nytteanalyse av ulike behandlingsstrategier ved klinisk mistanke om skafoidfraktur. Vi fant at tidlig MR-undersøkelse ikke er dyrere enn tradisjonell behandling med to ukers gipsbehandling før en ny klinisk undersøkelse.

  Håndleddsforstuing er en unøyaktig diagnose. Vi foreslår at en ny definisjon av håndleddsforstuing bør være «okkult partiell eller total bløtvevs- (leddbånd, sene, muskel) eller skjelettskade etter et traume med normale røntgenbildefunn».

  Disputas

  Torbjørn Hiis Bergh disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 4.4. 2014. Tittelen på avhandlingen er Wrist injuries with normal x-rays. A study of MRI findings, clinical tests and costs of different diagnostic strategies.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media