LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi stikker hodet i sanden hvis vi (igjen) tror at patogene virus og bakterier kan isoleres til land og befolkninger langt borte

Ebola – når vil vi lære?

Hjerteinfarkt i Norge

I 2013 ble det registrert 13 043 tilfeller av hjerteinfarkt hos 12 336 pasienter, hvorav 44  % var over 75 år. De fleste tilfellene var uten ST-elevasjon. Perkutan koronar intervensjon ble utført i henholdsvis 77  % og 35  % av alle tilfeller med og uten ST-elevasjon. Det var ingen forskjell i dødelighet mellom regionene. Norsk hjerteinfarktregister, som ble etablert i 2012, har levert sin første rapport.

Hjerteinfarkt i Norge i 2013

Bekkenbunnssvikt etter fødsel

Urininkontinens og urogenital descens er vanligere etter vaginal forløsning enn etter keisersnitt. Kvinner med tidligere sfinkterruptur har økt risiko for bekkenbunnsskader. Likevel vil keisersnitt ha begrenset betydning for å forebygge bekkenbunnssvikt i en befolkning.

Hjerteinfarkt i Norge i 2013

Kreft, synkope og kramper

En pasient med metastaserende rectumcancer forsøkte alternativ behandling med cesium, et alkalisk metall, istedenfor palliativ kjemoterapi. Det førte galt av sted.

En kvinne i 40-årene med kreft, synkope og kramper

Fra psykologi til nevrobiologi?

Nevrobiologisk forskning er i ferd med å endre vår forståelse av den menneskelige natur – på samme måte som freudiansk tenkning gjorde det i begynnelsen av forrige århundre, skriver en erfaren psykiater.

Nevroviten og psykiatri

Anbefalte artikler