LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Tavlen er et undervurdert pedagogisk hjelpemiddel. Den kan brukes som både alternativ og supplement til PowerPoint

Bruk tavlen

Lungekreft som arbeidssykdom

Lungekreft kan være forårsaket av eksponering for skadelige stoffer på arbeidsplassen. Av 105 tilfeller av nylig diagnostisert lungekreft i Sør-Trøndelag i 2010 – 12 ble 28 vurdert å være sannsynlig eller mulig arbeidsbetinget. Arbeidsanamnese bør alltid inngå i utredningen av pasienter med lungekreft.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag

Hørselstap som arbeidssykdom

Leger kan bidra til å forebygge hørselsskader ved å melde fra om støyeksponerte pasienter med mulig arbeidsrelatert hørselstap. Dagens meldepraksis fanger ikke godt nok opp hørselstap hos kvinner, yngre arbeidstakere og arbeidstakere i bedrifter uten bedriftshelsetjeneste. Dette viser en gjennomgang av rundt 7 900 meldinger til Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Legers melding om arbeidsrelatert hørselstap

Astma som arbeidssykdom

Eksponering for irritative og sensibiliserende stoffer på arbeidsplassen er en viktig årsak til astma hos voksne og kan være en forverrende faktor ved allerede etablert astma. Ved påvisning av ett slikt tilfelle bør legen sette i gang primærforebyggende tiltak for å forhindre at flere arbeidstakere utvikler astma.

Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom

Arbeidsrelatert astma – diagnostikk og oppfølging

Transfusjonsmedisin gjennom 100 år

I 1914 var transfusjon en nesten ukjent behandlingsmulighet i Norge. Hundre år senere er transfusjon er viktig del av behandlingen ved alle norske somatiske sykehus. Transfusjon er avhengig av frivillige blodgivere og er blitt en internasjonal milliardindustri.

Transfusjonsmedisin ved et hundreårsmerke

Anbefalte artikler