Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Marit Synnestvedt, ph.d. Risk and intervention in early breast cancer: Studies of primary tumour and disseminated tumour cells. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 5.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Wolfgang Janni, University Hospital Ulm, Tyskland, Lisa Ryden, Skånes universitetssjukhus, Sverige, og Nina K. Aass, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Bjørn Naume og Jahn M. Nesland.

Kashif Waqar Faiz, ph.d. Prehospital delay and patient knowledge in acute cerebrovascular disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 9.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Halvor Næss, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Knut Fredriksen, Akuttmedisinsk-anestesiologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Jarlis Wesche, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ole Morten Rønning og Bente Thommessen.

Michael de Vibe, ph.d. Mindfulness training for medical and psychology students. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 9.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Are Holen, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Marie Eriksson Dahlin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, og Jørgen G. Bramness, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Arild Bjørndal og Reidar Tyssen.

Per Torger Skretteberg, ph.d. HDL-cholesterol, exercise blood pressure and triglycerides as predictors of cardiovascular disease or diabetes. Influence of physical fitness and re-examination. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 16.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Thomas Kahan, Danderyds Sjukhus, Stockholm, Sverige, Inger Njølstad, Universitetet i Tromsø, og Dag Jacobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Alexander V. Lebedev, ph.d. Cognitive impairment in neurodegenerative diseases: insights from computational neuroimaging. Utgår fra Klinisk Institutt 1. Disputas 2.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Anders M Fjell, Universitetet i Oslo, Simon Fristed Eskildsen, Aarhus universitet, Danmark, og Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Dag Årsland, Nils Erik Gilhus, Eric Westman og Mona K Beyer.

Nezla Sehovic Duric, ph.d. Children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Characteristics and treatment with neurofeedback. Utgår fra Klinisk Institutt 1. Disputas 4.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Ute Strehl, Eberhard Karls Universität Tubingen, Tyskland, Pål Zeiner, Oslo universitetssykehus, og Bernt Engelsen, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Irene Bircow Elgen og Kjell Morten Stormark.

Johannes Cornelis Schrama, ph.d. Infected hip and knee arthroplasties in rheumatoid arthritis. A register-based study with focus on risk factors. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 5.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Finnur Snorrason, Drammen Sykehus, Hanne Osnes Ringen, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo, og Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Bjørg-Tilde Fevang, Geir Hallan og Lars Birger Engesæter.

Eirik Søfteland, ph.d. The diabetic gut – mapping visceral sensations from gut to brain. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 11.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Rolf Jorde, Universitet i Tromsø, Hans Törnblom, Sahlgrenska Universitetshospital, Gøteborg, Sverige, og Christian Vedeler, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Georg Gjorgji Dimcevski, Bjørn G. Nedrebø, Odd-Helge Gilja, Trygve Hausken og Jens B. Frøkjær.

Håvard Visnes, ph.d. Risk factors for jumper’s knee. Utgår fra Klinisk Institutt 1. Disputas 12.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Håkan Alfredson, Umeå universitet, Sverige, Henning Langberg, Københavns universitet, Danmark, og Christina Brudvik, Universitetet i Bergen.

Veileder: Roald Bahr.

Hogne Sønnesyn, ph.d. Frequency and prognostic implications of orthostatic hypotension and white matter hyperintensities in older people with mild dementia. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 19.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Torgeir Bruun Wyller, Universitetet i Oslo, Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet, Ottestad, og Roald Omdal, Universitetet i Bergen.

Veileder: Dag Aarsland.

Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

http://uit.no/tavla/arr?uit_arr_kat=10,13

Ole Kristian Grønli, ph.d. A study of some biological factors of importance to geriatric psychiatry. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 12.9. 2014.

Bedømmelseskomité: Geir Selbæk, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, Sykehuset Innlandet, Solveig K. Reitan, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Gunnar Ellingsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Veiledere: Rolf Wynn, Vidje Hansen og Jan-Magnus Kvamme.

Anbefalte artikler