Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Det var høy dødelighet hos barn med bekreftet eller sannsynlig medfødt rubellasyndrom etter et rubellautbrudd. Flertallet av dem som døde hadde hjertefeil og pulmonell hypertensjon.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Rubella er som oftest en selvbegrensende sykdom, men hos gravide kan viruset gi spontanabort eller en kombinasjon av skader på barnet, kalt medfødt rubellasyndrom. Dette er karakterisert av triaden døvhet, katarakt og medfødt hjertefeil. Tilstanden kan være dødelig, men nøyaktig dødsårsak har vært ukjent. Fallende forekomst etter introduksjon av rubellavaksine gjør at det finnes få studier av tilstanden gjort med moderne diagnostiske metoder. I Vietnam har imidlertid vaksinasjonsdekningen vært lav, og i 2011 kom det et rubellautbrudd. Barn født med tegn på rubellasyndrom i en av Vietnams provinser i etterkant av utbruddet er nå blitt studert (1).

Det ble identifisert 36 barn med bekreftet eller sannsynlig medfødt rubellasyndrom samt to med mistenkt diagnose som døde før verifisering. Lav fødselsvekt (71 %), nedsatt hørsel (93 %), purpura (84 %), hepatosplenomegali (68 %), trombocytopeni (76 %) og forsinket utvikling (73 %) var vanlige komplikasjoner. 26 av 36 undersøkte hadde hjertefeil (72 %), hvorav 24 hadde åpenstående ductus arteriosus, enten som isolert defekt (åtte barn) eller i kombinasjon med annen hjertefeil (16 barn).

13 av 38 barn døde (34 %) etter en median oppfølgingstid på 12,2 måneder. Ti av 11 barn som ble undersøkt før de døde hadde åpen ductus arteriosus, hvorav ni også hadde pulmonell hypertensjon. Seks av barna som døde hadde annen shuntende hjertefeil i tillegg til åpen ductus. Gjentatte ekkokardiografier viste liten tendens til spontan lukking av ductus, men alle som fikk terapeutisk lukking overlevde. Også alvorlig trombocytopeni og hepatosplenomegali forekom hyppig hos dem som døde.

Anbefalte artikler