Operasjon eller trening for pasienter med kroniske ryggsmerter?

Anne Froholdt Om forfatteren
Artikkel

Kognitiv intervensjon og trening gir like gode langtidsresultater som avstivningsoperasjon for pasienter med kroniske korsryggssmerter og redusert skivehøyde.

Anne Froholdt. Foto: Privat

Antallet avstivningsoperasjoner for behandling av kroniske ryggsmerter og degenerative forandringer i mellomvirvelskivene har nærmest eksplodert de siste 20 årene. Korttidsresultater har ikke vist effekt av slik operasjon sammenliknet med et strukturert behandlingsopplegg basert på kognitiv intervensjon og trening.

I min doktoravhandling har jeg undersøkt pasienter randomisert til enten avstivningsoperasjon eller kognitiv intervensjon og trening 7 – 11 år etter inklusjon. Det var ikke forskjell mellom de to gruppene når det gjaldt smertereduksjon, egenvurdert funksjon, engstelse for fysisk aktivitet, emosjonelt stress eller muskelstyrke. Begge grupper var bedre enn før behandlingen. Muskelstyrken var økt, til tross for at aktiv muskelstørrelse var redusert. Flere opererte pasienter brukte smertestillende medikamenter og var ute av arbeid, likevel rapporterte flere av de opererte at de var fornøyd med behandlingen. Det er hevdet at avstivning fører til ytterligere reduksjon av skivehøyde og nye smerter. Dette er en av de viktigste årsakene til at pasienter blir operert på nytt. I vår studie var skivehøyden redusert hos både opererte og ikke-opererte. Det var ikke samsvar mellom redusert skivehøyde og pasientenes plager.

Samlet tyder resultatene på at dagens praksis bør endres. Forventningene til effekt av avstivningssoperasjon svarer for de fleste ikke til resultatene. Strukturerte behandlingsmetoder basert på kognitiv intervensjon og trening bør prioriteres i større grad enn avstivningsoperasjon.

Disputas

Anne Froholdt disputerte for ph.d graden ved Universitetet i Oslo 6.2. 2014. Tittelen på avhandlingen er Long-term follow-up of chronic low back pain patients randomized to lumbar fusion or cognitive intervention and exercises.

Anbefalte artikler