Kirurgi med skiveprotese i ryggen eller tverrfaglig rehabilitering?

Lars Gunnar Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Kirurgi med skiveprotese er kostnadseffektivt, men tverrfaglig rehabilitering bør være førstevalget ved degenerativ skivesykdom.

Lars Gunnar Johnsen. Foto: Arne Lium, Ortopedisk avdeling, St. Olavs hospital

Fjerning av mellomvirvelskive og innsetting av skiveprotese er en relativt ny kirurgisk teknikk for pasienter med ryggsmerter og degenerativ skivesykdom. Denne studien er den første der man har sammenliknet skiveprotese og et ikke-kirurgisk behandlingsalternativ.

I en multisenterstudie ble 173 pasienter randomisert til enten kirurgi med innsetting av skiveprotese eller tverrfaglig rehabilitering. Pasientene ble fulgt i to år. Studien viste at kirurgi ga signifikant flere kvalitetsjusterte leveår sammenliknet med rehabilitering. Kirurgi var dyrere enn rehabilitering når det gjaldt sykehuskostnader, det var imidlertid ingen signifikant forskjell i totalkostnader (sykehuskostnader pluss oppfølgingskostnader) i toårsperioden. I avhandlingen konkluderer vi derfor med at kirurgi med skiveprotese er kostnadseffektivt. Tverrfaglig rehabilitering ga også signifikant bedring i livskvalitet – kirurgi med innsetting av skiveprotese kan ha potensielt alvorlige komplikasjoner. Vår anbefaling er derfor å prøve tverrfaglig rehabilitering først.

Resultatene bør legge føringer for behandlingen av ryggpasienter både i Norge og internasjonalt. Studien er en av de første i Norge der man har vurdert kirurgi mot et ikke-kirurgisk behandlingsopplegg i en kostnad-nytte-analyse som følger QALY-modellen. Den kan dermed være en premissleverandør for beslutningstakere i helsevesenet når det gjelder prioriteringer på tvers av diagnosegrupper.

Disputas

Lars Gunnar Johnsen disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7.3. 2014. Tittelen på avhandlingen er Surgery with total disc replacement compared to rehabilitation in patients with chronic low back pain and degenerative disc disease. Clinical, health economical and biomechanical perspectives

Anbefalte artikler