Helvetesild gir økt risiko for hjerneslag

Lise Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Herpes zoster innebærer økt risiko for hjerneslag de første seks månedene etter utbruddet.

Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto

Forskere har analysert data fra britiske allmennleger for perioden 1987 – 2012 og identifiserte over 6 500 personer med herpes zoster som senere fikk et hjerneslag (1). Deltakerne fungerte som sine egne kontrollpersoner – slaginsidensen i perioden etter zosterutbruddet ble sammenliknet med slaginsidensen senere.

Forekomsten av hjerneslag var signifikant økt i perioden etter utbruddet. Det var høyest risiko de første fire ukene, med en aldersjustert insidensrate på 1,63 (95 % KI 1,32 – 2,02). Risikoen sank så gradvis, og etter seks måneder var den ikke lenger forhøyet. Deltakere som fikk systemisk behandling med antivirale legemidler, hadde lavere insidens av hjerneslag enn de øvrige.

– Denne studien er basert på en omfattende allmennpraksisdatabase og virker å være av god metodologisk kvalitet, sier Anne Hege Aamodt, som er overlege i nevrologi ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. – Også tidligere studier har vist økt insidens av hjerneslag etter herpes zoster, men svakheter ved disse har gjort funnene usikre, sier hun.

– I den aktuelle studien var zoster ophthalmicus forbundet med tredoblet risiko for hjerneslag etter en drøy måned. Mulige forklaringer kan være at viruset induserer vaskulopati ved at det spres langs nervefibrene og påvirker karveggen direkte, eller at infeksjonen gir systemisk inflammasjon med hyperkoagulabilitet og endoteldysfunksjon, noe som kan føre til ruptur av plakk, sier Aamodt.

– Resultatene viser at det er flere gode grunner til å komme raskt i gang med antiviral behandling ved herpes zoster. Vaksinering kan trolig også virke gunstig inn på risikoen for hjerneslag, sier Aamodt.

Anbefalte artikler