Re: Akutt promyelocyttleukemi

Nessar Ahmad Azrakhsh Om forfatteren

Dette var en fin og kortfatta oversikt. Jeg vil bare kommentere at det cytogenetiske avviket nå er klassifisert som translokasjon (15;17) (q24.1, q21.1) PML-RARA, ikke lenger translokasjon (q22, q21), som artikkelen angir. Dette er korrigert i den oppdaterte versjonen av WHO-klassifikasjonen (2).

3223805

Reikvam H, Hovland R, Bruserud Ø. Akutt promyelocyttleukemi. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1052 – 5. [PubMed]

2

Swerdlow SH, Campo E, Harris NL et al. World Health Organization Classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC Press, 2008.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler