Kjærlighetens betydning i terapier

Haakon Aars Om forfatteren
Artikkel

Levine, Stephen B.

Barriers to loving

A clinician’s perspective. 133 s, tab. Hove: Routledge, 2014. Pris GBP 22

ISBN 978-0-415-70886-9

I bokens forord skriver forfatteren at subtile og tydelige hindringer for voksnes vellykkede kjærlighetsprosesser er et tema som kontinuerlig illustreres i litteratur, gjennom TV, teater og film, men ikke innenfor profesjonell psykiatrisk behandling. Noe jeg er helt enig i. Forfatteren forklarer at dette skjer fordi seksualitet ikke tas opp i samtalene med pasientene. Selv ikke der seksuelle problemstillinger er underliggende årsaker til pasientens problemer. Seksuell helse er i stor grad et fraværende tema innenfor den medisinske profesjonen. Forfatteren påpeker viktigheten av at behandlere forstår den betydningen kjærlighet har i enhver pasients strev etter å få til et bra liv.

Boken har et sympatisk omfang med 133 sider og ti kapitler. Den henvender seg primært til klinikere som jobber med psykisk helse.

Forfatterens sentrale tema er at helsearbeidere ikke forstår og unnlater å tilnærme seg pasientens lidelse ut fra at vedkommende har opplevd kjærlighetsrelaterte traumer. I stedet forsøker behandleren å forstå pasientens lidelse ut fra andre paradigmer, som depresjon, angst osv. Og som forfatteren sier: «Hvorfor er ikke kjærlighet en del av det å forstå patogenesen av emosjonelle forstyrrelser?»

Boken presiserer at behandlere må finstemme sin forståelse av kjærlighet som begrep og bruke denne forståelsen til å hjelpe pasientene i kampen for å opprettholde og stabilisere sitt forhold til kjærlighet.

Forfatteren sier videre: «Terapeuter kan fort tilskrive pasientens tristhet, ensomhet eller rusproblem til hans eller hennes diagnose i stedet for å forstå savnet av en partner eller kjærlighet. Økt medisinering vil derfor vanligvis ikke være særlig nyttig.»

Boken bidrar til å sette fingeren på det faktum at seksualitet, kjærlighet og mangel på kjærlighet er essensielle aspekter ved menneskets velvære og psykiske helse. Og på at liten kunnskap om seksuell helse og liten evne til å kommunisere om nettopp dette er en vesentlig mangel hos de fleste terapeuter.

Forfatteren har gjort et viktig stykke arbeid. Temaet er generelt lite omtalt, og det kommer sjelden frem i legers møter med pasienter. Det er derfor synd at forlaget ikke i større grad har lagt vekt på å formidle et så viktig materiale, som boken tydeligvis bygger på, på en bedre måte. Etter min oppfatning er boken for ordrik med til dels lange, akademiske diskurser. Et såpass lite direkte språk kan derfor av mange oppleves som kjedelig og lite tilgjengelig.

Anbefalte artikler