Ga innspill om forebygging

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Målet er å ta vår egen politikk et skritt videre, sa president Hege Gjessing da hun åpnet Legeforeningens innspillseminar om folkehelse i midten av juni.

Camilla Stoltenberg ga innspill til Legeforeningens seminar om forebygging. Foto FHI

Folkehelse er et av Legeforeningens viktigste satsingsområder, og som et ledd i arbeidet med å utvikle politikken var en rekke deltakere samlet for å diskutere temaet.

Folkehelse blir stadig viktigere

Gjessing åpnet seminaret ved å slå fast at folkehelse blir et stadig viktigere tema. Ikke bare for politikerne og myndighetene, men også for folk flest.

– Legeforeningen har i lang tid hatt en aktiv rolle i arbeidet med å sette fokus på folkehelse og forebygging er et avgjørende tiltak for å bedre folkehelsen, sa presidenten

På programmet var det viet plass til foredrag og tilhørende diskusjon om alt fra rus, fedme og kosthold til vold og overgrep i nære relasjoner. Presidenten ønsket rekken med inviterte foredragsholdere velkommen og ga deretter ordet til Camilla Stoltenberg. Direktøren for Folkehelseinstituttet ga en detaljert analyse av statusen for folkehelsen, og for det pågående folkehelsearbeidet, både i Norge og i utlandet.

Bekjempe sosiale helseforskjeller

Stoltenberg forklarte at det trengs mye mer kunnskap om infeksjonssykdommer, såkalte «livsstilssykdommer» og ukjente sykdommer i fremtiden. Når det gjelder folkehelsepolitikken som føres i Norge, fortalte hun at det er vanskelig for politikerne å prioritere forebygging fremfor behandling.

– Mer generelle velferdsordninger kan nå mer utsatte grupper, og er viktige tiltak skal vi lykkes med å redusere de sosiale helseforskjellene, sa Camilla Stoltenberg.

En annen som var lidenskapelig opptatt av å redusere de sosiale helseforskjellene var Margaretha Haglund, ved den svenske tankesmien Tobaksfakta. Hun mener den aller største utfordringen på dette området er tobakk.

– Vi vet at omtrent seks millioner mennesker dør av tobakksbruk årlig. Dette er dødsfall vi kunne unngått hundre prosent gjennom forebygging, sa hun og trakk frem de høye norske prisene på tobakk som et godt forebyggende tiltak.

– Én norsk røykpakke koster det dobbelte av det den gjør i Sverige, og det er bra!

Godt kosthold er forebyggende

En stor del av seminaret var viet ernæring og kosthold. Tidligere under seminaret hadde Stoltenberg pekt på at dårlig kosthold kan tilskrives 10 000 dødsfall årlig. Rønnaug Ødegård, barnelege ved St. Olavs hospital, snakket om mulige forebyggingstiltak rettet mot fedme blant barn, og Jøran Hjelmesæth, som leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, snakket om helsetjenestens møte med diabetes, overvekt og fedme.

Blant de inviterte foredragsholderne var også Berit Nordstrand. Hun er spesialist i klinisk farmakologi, men også forfatter av prisbelønte matbøker med fokus på næringsstoffenes betydning for kroppen.

– Vi må lære barn, unge og voksne å spise mat som inneholder byggeklosser kroppen drar nytte av sa Nordstrand.

Espen Rostrup, overlege ved hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus, avsluttet seminaret med en tankevekkende oppsummering. Ved å vise til kolesteroldebatten som har herjet i flere tiår, viste han at alt det vi tror vi vet i dag fort kan ende med at man må bytte det hele ut med helt ny kunnskap.

Anbefalte artikler