Arendalsuka har kommet for å bli

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Arendalsuka fester grepet som årets viktigste møteplass for alle som engasjerer seg i politikk og organisasjonsliv.

Midt i august ble Arendalsuka arrangert for tredje gang. Uka ble til etter modell av Olof Palmes «Almedalsvecka» i Visby på Gotland. Der har de holdt på i over tretti år. Legeforeningen deltok både i år og i 2013, og vi synes vi nå har så gode erfaringer at vi vil satse på egne Legeforeningsarrangementer neste år.

Uka kan ved første blikk virke uoversiktlig. Det er et mylder av små og store møter om alle mulige temaer fra morgen til kveld. Konseptet er slik at arrangøren, fylkesmannen i Aust-Agder, står for et hovedprogram, og så er det opp til de som vil å arrangere debattmøter, opplysningsmøter, politiske møter, konserter m.m. i tillegg.

Akademikerne, vår hovedsammenslutning, der jeg er nestleder i styret, var i år så heldige at vi fikk arrangere vårt folkehelsemøte i hovedsalen i Arendal kulturhus. Vi fikk frem at vi har forventninger til helseministeren med tanke på den kommende stortingsmeldingen om folkehelse. Og ikke minst mobiliserte vi et bredt folkelig engasjement. Vi fylte kulturhuset som har ca. 700 plasser. Dagen etter deltok vi på EATx Arendal om sammenhengen mellom helse, klima og matproduksjon, også det med nærmere full sal. Dette viser med all tydelighet hvor viktige disse spørsmålene er for folk flest. Da blir det også økende viktig for politikere. Helseminister Bent Høie og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg var til stede på begge møtene. (1)

Nordisk samarbeid er viktig for å nå helsemål. Legeforeningen deltok i debatt om den ferske rapporten Det framtida nordiska hälsosamarbetet (2). Et hovedtema er den faretruende utviklingen i antibiotikaresistens verden nå står overfor. Rapporten foreslår flere tiltak for å dempe utviklingen av resistens og for å sikre utvikling av nye antibiotika. Det er nødendvig å jobbe med antibotikabruk til både mennesker og dyr hvis en skal komme i mål.

Legeforeningen er en liten brikke i det viktige internasjonale arbeidet rundt dette, men det er særlig to ting vi mener vil ha betydning og hvor vi kan bidra. Det ene er å legge til rette for mer kollegabasert terapiveiledning, også i de andre nordiske landene, og det andre er opprettelsen av SKIL, Senter for kvalitet i legekontor, der nettopp kvalitet – og forbedringsarbeid er kjernen.

Under «Almedalsveckan» i Sverige kommer man knapt frem i gatene i den lille byen Visby. Mennesker tyter frem overalt på vei til eller fra et debattmøte, ivrig viftende med foldere og effekter. I Arendal er det foreløpig god plass og lett å finne et sted å spise lunsj. Samtidig kom det overraskende mange på de aller fleste møtene. Det nydelige med Arendalsuka er at alle du kjenner fra det offentlige Norge, TV og avisene plutselig er der, og de er tilgjengelige for en liten prat.

Nettopp dette gjør at jeg er sikker på at Arendalsuka er kommet for å bli: vi kommuniserer på kryss og tvers i sosiale medier, vi sender e-poster og kommenterer i nettavisene, men det å møtes fysisk er fremdeles uendelig mye mer berikende. Derfor dro Legeforeningens delegasjon hjem igjen inspirerte og fornøyde, og jeg håper jeg ser mange av dere i Arendal neste august.

Anbefalte artikler