Er kirurgi kostnadseffektivt i lavinntektsland?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kirurgi oppfattes ofte som dyrt og vanskelig å øke tilgangen til i ressurssvake land. I en systematisk oversiktsartikkel er kostnadseffektivitet ved ulike kirurgiske inngrep beregnet.

  Oversiktsartikkelen er basert på 26 studier fra lav- og mellominntektsland publisert i perioden 1996 – 2012 og omfatter sju kategorier av kirurgiske inngrep (1).

  Kataraktoperasjon i Nepal og mannlig omskjæring i Mosambik var blant de mest kostnadseffektive inngrepene, med henholdsvis 7,29 og 7,87 amerikanske dollar per uførhetsjusterte leveår (DALY). Disse verdiene var i likhet med operasjon for lyskebrokk i Ghana (12,88 dollar per DALY) på nivå med WHOs immuniseringsprogram og myggnett som forebyggende tiltak mot malaria. Median kostnad-effekt-forhold (cost-effectiveness ratio, CER) for leppe-gane-spalte-kirurgi (47,74 dollar per DALY), hydrocephaluskirurgi (108,74 dollar per DALY) og øyekirurgi (136 dollar per DALY) var tilsvarende som for BCG-vaksinasjon (51,86 – 220,39 dollar per DALY).

  Kirurgi for glaukom i Barbados og Ghana var blant de få inngrepene som overskred 1 000 dollar per DALY. Det samme gjaldt keisersnitt i Mongolia, Tunisia og Libya.

  WHO har definert intervensjoner med en kostnadseffektivitetsratio på 1 – 3 ganger det enkelte lands bruttonasjonalprodukt per innbygger som kostnadseffektive. De fleste kirurgiske inngrepene inkludert i artikkelen var kostnadseffektive i henhold til denne definisjonen.

  Kirurgi krever mer infrastruktur og spesialisert personell enn mange andre folkehelsetiltak, men kan ifølge forfatterne gi samme kostnadseffektivitet når disse utfordringene løses. De viser også til at lokale forhold som sykdomsforekomst har betydning for hvilke kirurgiske inngrep som er mest kostnadseffektive i hvert enkelt land.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media