Utvalgt arbeidssted:Akershus universitetssykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus og lokal- og områdesykehus for nær 10  % av Norges befolkning. Forskningsmiljøet innen medisin og helsefag er raskt voksende.

  Glade ansatte ved Akershus universitetssykehus. Foto: Akershus universitetssykehus
  Glade ansatte ved Akershus universitetssykehus. Foto: Akershus universitetssykehus

  Akershus universitetssykehus (AHus) består av hovedbygningene på Nordbyhagen, Ski sykehus, avdelinger for psykisk helsevern ved Skytta i Nittedal, Gaustad i Oslo og Bråten og Lurud i Skedsmo, distriktspsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og ruspoliklinikker i Jessheim, Lillestrøm, Grorud, Furuset og Ski.

  Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring. Det leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

  Historie

  Historie

  Akershus universitetssykehus ble offisielt åpnet 15. mai 1961. Området på Nordbyhagen ble etter hvert bygd ut med flere boliger, barnehager, nærbutikk og flere bygg med sykehusfunksjoner. I 1978 fikk sykehuset sitt andre større byggetrinn, og siden er det kommet til en rekke enkeltstående bygninger og mindre tilbygg.

  Stortinget vedtok i 1999 at daværende Sentralsykehuset i Akershus (SiA) skulle bli et universitetssykehus. I 2001 startet undervisningen, og den ble raskt trappet opp slik at sykehuset kunne gi studenter undervisning helt frem til avslutning av studiet. I dag er fakultetsdivisjonen en av ti avdelinger tilknyttet Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Siden 2002 har universitetssykehuset stått sentralt innen forskning og medisinsk undervisning.

  Nytt sykehus

  Nytt sykehus

  Stortinget ga i 2003 klarsignal for et nytt universitetssykehus i Akershus. Styret i Helse Øst vedtok 18. desember 2003 at byggearbeidet skulle starte mars 2004. 1. mars 2004 kunne daværende helseminister Dagfinn Høybråten ta det første spadetaket, og det nye sykehuset sto ferdig 1. oktober 2008.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media