Kommentar

RE: Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?

Tone Kind Brekke
Interessekonflikt:  Nei

Takk til forfatterne for at dere retter søkelyset mot pasientens egen sykdomsfortelling (1), for det er så viktig. Ja, pasientens egen sykdomsfortelling bør inkluderes i journalen. Det finnes så mange sykdommer som man ikke kan forstå hvis man ikke selv har opplevd dem. Pasienter kan bidra med kunnskap. Når legen har forståelse for hvordan sykdommen påvirker vedkommende, blir det enklere for pasienten å takle sin sykdom. Jeg vil også tro at det i enkelte tilfeller kan være enklere å finne behandling og tiltak som kan hjelpe pasienten når man har kunnskap om hvordan sykdommen påvirker personen.

Et annet viktig moment her er i forhold til NAV. De er helt avhengig av hva legen forteller for å kunne gjøre vedtak. Uten nok kunnskap om hvordan sykdommen påvirker pasienten, kan NAV ta feil beslutninger. Det kan få store konsekvenser for den som er syk.

Videre er det god terapi å skrive, spesielt hvis man vet at det kan komme til nytte både for seg selv og andre.

Litteratur

1. Nesby L H, Salamonsen A. Kan pasienttekster ha medisinsk relevans? Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1366 – 8

Published: 13.09.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media