Kommentar
RE: Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten