Kommentar

RE: Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten

ingrid Abelseth
BUAS
Interessekonflikt:  Nei

Artikkelen til Haaland og medarbeidere (1) får meg til å tenke: Hvorfor velger leger å bli værende i en sektor de ikke kan betjene av samvittighetsbaserte hensyn? Kan de ikke da velge å arbeide et sted hvor de ikke trår over sin samvittighet? Det finnes deler av medisin- og kirurgifaget som ikke arbeider med abortsøkende. Dersom de er imot abortloven kan de eventuelt arbeide på arenaer der dette ikke er et tema. De kan vel neppe klare å arbeide med dette dersom de ikke er objektive? Det er i alle fall greit om de tar en runde med seg selv om dette.

Hvorfor noen velger abort og andre ikke gjør det er vel en privatsak etter det vårt demokrati har bestemt. Dersom politikere ønsker å redusere abortforekomst kan det gjøres på andre måter, også for legestandens vedkommende. Jeg tenker på forebygging, opplysning, undervisning og oppfølging. Kanskje kan samfunnet og legestanden også endre endel av sine gamle syn og holdninger på alenemødre.

Det som er viktig er at samfunn, mor og barn kan leve med det valget som tas. Leger som motsetter seg abort bør stå tydelig frem, slik at de som søker hjelp får hjelp uten samvittighetskvaler, noe som kan få svært negative konsekvenser for dem.

Dersom man ikke ønsker å bære våpen i et forsvar på grunn av samvittighetskvaler, velger du neppe å arbeide med dette. Kanskje bør ingen som søker lege for henvisning til abort få møte disse legene, like lite som alenemødre bør møte leger med fordommer mot alenemødre. Legens arbeid skal vel ikke være dogmatisk basert? Kjenner man at man har et problem og blir emosjonelt berørt, er man neppe den rette til denne jobben, etter min mening. Kan dette da gjøres på en måte som ivaretar mor, samfunn, lege og regelverket uten konflikter? Kan det ikke lages ordninger som gjør at man slipper å gå via fastleger med dette, bør heller fastlegene gjøre opp for egen status. Her kan det se ut som det er legestanden som trenger behandling.

Muligens bør alle som er imot abort stå åpent frem om dette, slik at pasienten selv kan velge om de har tillit og ønsker å motta hjelp fra denne gruppen.

Muligens vurderer noen abort på grunn av økonomi, sykdom, alder eller livssituasjon, og ønsker og foretrekker abortskeptiske leger for å se hvilke muligheter hun har for å gjennomføre svangerskapet. Trå i alle fall varsomt!

Litteratur

1) E Haaland E, Meland E, Magelssen M et al. Ikke reelt bortfall av henvisningsplikten. Tidsskr Nor Legeforen - Publisert først på nett 20. august 2014

Published: 22.08.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media