LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  I praksis er det nesten bare forskningspublisering som gir akademisk meritt ved universitetene. Så lenge det er slik, vil studentundervisningen alltid bli nedprioritert

  Mål for gode lærere

  Nytt studiesemester

  Nytt studiesemester

  Medisinsk utdanning er i endring. Målet er å utdanne leger med kompetanse som samsvarer med samfunnets behov. Lykkes vi? Hvordan kan medisinstudiet bedre fremme kritisk tenkning, refleksjon og livslang læring? Hva skal til for at forskere skal bli mer opptatt av undervisning? Vi markerer starten på et nytt akademisk år med flere artikler om utdanning av leger.

  Mål for gode lærere

  Kjendisforeleseren

  Mål og midler i legeutdanningen

  Intellektuelt underernærte legestudentar

  Legers profesjonalitet

  Legers profesjonalitet

  Klinikere og universitetslærere er viktige rollemodeller for legestudentene. Legers profesjonalitet er ikke begrenset til kunnskaper og praktiske ferdigheter – en god lege er flink til å kommunisere med sine pasienter og til å forstå deres situasjon. En god lege må vise menneskelighet og empati og ha evne til etisk refleksjon. Hvordan kan medisinsk profesjonalitet læres?

  Legestudiets skjulte læring – det bøkene ikke forteller

  Profesjonalitet kommer ikke av seg selv

  Siteringsanalyse ved norske helseforetak

  Siteringsanalyse ved norske helseforetak

  Hvor ofte en vitenskapelig artikkel siteres av andre forskere brukes ofte som et uttrykk for artikkelens innflytelse og implisitt også for kvalitet. Blant artikler med forfattere fra norske helseforetak i perioden 2005 – 11 var artikler fra Helse Stavanger og Diakonhjemmet sykehus mest sitert. Oslo universitetssykehus og Helse Bergen hadde flest høyt siterte artikler. Hvordan skal slike studier tolkes?

  Siteringsanalyse av vitenskapelige artikler fra norske helseforetak 2005 – 11

  En mann i 40-årene med hevelse i øyehulene

  En mann i 40-årene med hevelse i øyehulene

  Smerter og hevelse i begge øyehuler og avtakende visus – hva feilet pasienten? Utredningen viste en sjelden sykdom med mange organmanifestasjoner.

  En mann i 40-årene med hevelse i begge øyehuler

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media