Re: Klokt forslag om aborthenvisning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg er enig i mye av det Kristoffersen skriver i sin kommentar om abortvalget for kvinner og legens rolle i denne sammenhengen (1). Spesielt er jeg enig i at legen ikke skal gi kvinnen konkrete råd, men hjelpe henne med å finne den rette beslutningen for henne. Derfor faller jeg også av i siste avsnitt når Kristoffersen samtidig skal bringe inn legenes personlige etiske oppfatninger som en del av beslutningen. Er det ikke innlysende at leger sender et signal når de har reservert seg? Hvordan kan leger ha en nøytral rolle i kvinnens beslutning hvis han eller hun i forkant har avvist sin tjeneste dersom kvinnen ønsker abort? Jeg støtter meg til Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin i denne saken. Hensynet til den abortsøkende kvinnen må komme først.

  Jeg mener regjeringens nye forslag, hvor allmennleger ikke lenger skal henvise abortsøkende, innskrenker handlingsfriheten både for legen og for kvinnen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media