Kortfattet og godt oppslagsverk i ortopedi

Jonas Meling Fevang Om forfatteren
Artikkel

Sneppen, Otto

Bünger, Cody

Hvid , Ivan

Ortopædisk kirurgi

8. utg. 708 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 970

ISBN 978-87-7749-723-0

Målgruppen for den seneste utgaven av den danske læreboken Ortopædisk kirurgi (1. utgave kom i 1986) er medisinstudenter og andre helsefagarbeidere med interesse for ortopedi. Boken skal også fungere som et oppslagsverk for dem som ønsker en kortfattet orientering om de aller fleste områder innen ortopedi.

Den er delt inn i fem hovedtemaer: diagnostisk metodikk, generelle behandlingsprinsipper, generell traumatologi, allmenn ortopedi og regional ortopedi, hvorav sistnevnte er det største og omhandler diagnostikk og behandling av topografisk avgrensede lidelser. Boken er skrevet på dansk, språket er generelt godt og lettlest. Den inneholder 945 figurer/illustrasjoner i tillegg til link til instruksjonsvideoer i ortopediske undersøkelsesteknikker.

Denne utgivelsen gir en god og kortfattet innføring i ortopedisk kirurgi. Den er oppdatert når det gjelder moderne behandlingsprinsipper og dekker alle de vesentlige områdene innen faget. Illustrasjonene er generelt gjennomtenkte og gode. Forfatterne formidler ortopedisk diagnostikk og behandling på en lettfattelig måte, og selv om den er skrevet på dansk, er den lett forståelig for norske lesere.

Den kan anbefales til medisinstudenter, allmennpraktikere, leger i tidlig fase av spesialistutdanningen i ortopedi og andre innen helsefag som arbeider med ortopediske problemstillinger og har behov for et kortfattet og godt oppslagsverk i moderne ortopedisk kirurgi.

Anbefalte artikler