En god lærebok i blodsykdommer

Hoa Thi Tuyet Tran Om forfatteren
Artikkel

Mehta, Atul B.

Hoffbrand, A. Victor

Haematology at a glance

4. utg. 135 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 27

ISBN 978-1-119-96922-8

Haematology at a glance er en av bøkene i «at a Glance»-serien. Den er primært rettet mot medisinstudenter, leger under spesialisering og annet helsepersonell som ønsker seg en rask oversikt over temaet blod og blodsykdommer.

Denne nye utgaven er delt opp i åtte deler, der hovedparten omtaler normal fysiologi, sykdommer i røde blodceller, benigne blodsykdommer, maligne blodsykdommer og sykdommer relatert til hemostase. I tillegg omtales blodsykdommer hos barn, hematologiske aspekter ved svangerskap, ved blodtransfusjon og ved tropiske sykdommer som malaria og leishmaniasis. Boken gir en god oversikt over blodets normale fysiologi og over blodsykdommer, samt de siste oppdateringer innen feltet. Alle viktige temaer innenfor blodsykdommer, inkludert lymfomer, er beskrevet. Autolog og allogen stamcelletransplantasjon er også omtalt. Boken er kompakt og konsist skrevet. Dessverre er mye viktig kunnskap og de nyeste, aksepterte behandlingene ofte nevnt bare med en setning eller to.

Illustrasjonene er gode. Bilder av pasienter, blod og beinmargsutstryk virker derimot ikke alltid helt overbevisende, spesielt ikke for dem som ikke jobber med blodsykdommer i det daglige. Som forfatterne sier i forordet, bør boken ikke brukes til å stille diagnose eller starte behandling av blodsykdommer uten veiledning fra spesialist i blodsykdommer. Derimot kan den anbefales til medisinstudenter som trenger en gjennomgang i forkant av forelesningene eller en repetisjon før eksamen. Den tilhørende nettsiden med flervalgsoppgaver og presentasjon av kliniske tilfeller er relevant og pedagogisk. For leger under spesialisering, spesielt de som jobber i en indremedisinsk avdeling, kan boken være en god kilde til repetisjon og oppdatering innen blodsykdommer.

Anbefalte artikler