Ut og tegne kart

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hospitering blir et av de viktigste satsingsområdene for Nmf i år. Første skritt blir å kartlegge hvordan situasjonen på sykehusene er i dag.

  I førersetet for dette arbeidet finner man Helene Kolstad Skovdahl, styremedlem i Nmf, og Sigrid Anna Vikjord, leder i Nmf Utland. Sammen skal de se nærmere på sykehusenes evne til å gi hospitantene kliniske opphold preget av god faglig oppfølging.

  Med seg på det banebrytende oppdraget har Kolstad Skovdahl og Vikjord representanter fra hvert lokallag.

  – Vi håper på velvilje fra studieavdelingene og administrasjonen ved sykehusene i kartleggingsarbeidet vårt. I tillegg ønsker vi tilbakemeldinger fra studenter og andre på prosessen vi er i, sier Kolstad Skovdahl. Hun er ansvarlig for å koordinere og planlegge hvordan det videre arbeidet skal gjøres.

  Diagnostisk detektivarbeid

  Diagnostisk detektivarbeid

  Kolstad Skovdahl griper fatt i de nye oppgavene etter to år som tillitsvalgt ved Det medisinske fakultet ved NTNU. Interessen for studentpolitikk og medisinutdanningens vilkår gjorde at valget om å engasjere seg i medisinstudentforeningen var enkelt. Valget om å studere medisin var todelt.

  – For det første handlet det om muligheten til å skape livskvalitet og livsglede. For det andre er jeg fascinert av det diagnostiske detektivarbeidet, forteller Kolstad Skovdahl.

  Makker Sigrid Anna Vikjord forteller at hun ville bli lege allerede som toåring, uten helt å vite hvilke refleksjoner dette hvilte på den gang. I dag er hun imidlertid sikker, og kan ikke tenke seg noen annen livsvei enn medisin.

  – Jeg har alltid likt å fikse ting, og som utenlandsstudent havnet jeg fort i ANSA. Etter hvert skjønte jeg at det var studentpolitikk jeg brant for, og søkte meg mot Nmf, sier hun. I dag studerer Vikjord i Pécs, sør i Ungarn, og har vært engasjert i Nmf i flere år. Turnus og hospitering er noen av de mange brennbare sakene hun har jobbet med.

  Helene Kolstad Skovdal. Foto Maren Wærstad Norum
  Helene Kolstad Skovdal. Foto Maren Wærstad Norum
  Målet er bedre oversikt

  Målet er bedre oversikt

  Arbeidet med kartleggingen av hospiteringspraksisen i Norge og i utlandet er allerede i gang rundt i de ulike lokallagene. Målet er å få på plass et informasjonsverktøy som medisinstudenter kan benytte seg av når de skal søke om hospiteringsplass.

  – Det vil dermed bli lettere å få oversikt over hvilke sykehus som har god kapasitet til hvilken tid. Håpet er at flere av lokalsykehusene viser seg å være aktuelle for hospitering, slik at presset blir noe mindre ved de sentrale sykehusene, forteller Kolstad Skovdahl.

  Når det gjelder situasjonen i utlandet jobber Vikjord samtidig med å samle kunnskap om hospiteringspraksisen i de fjorten landene Nmf Utland har kontaktpersoner i. Planen er å kartlegge hvor mange norske studenter som hvert år hospiterer i utlandet, hvordan hospiteringen er organisert og hvem studentene kontakter for å få praksisplass.

  – På personlig basis jobber jeg kontinuerlig for å akkreditere norske sykehus slik at de blir godkjent som praksissykehus av ungarske myndigheter.

  Sigrid Anna Vikjord. Foto privat
  Sigrid Anna Vikjord. Foto privat
  Ser frem til arbeidet

  Ser frem til arbeidet

  Hospitering berører Nmfs medlemmer direkte, enten de studerer i utlandet eller i Norge, og vil alltid være et viktig tema. I fremtiden vil mange av utenlandsstudentene ønske å utføre praksisåret hjemme i Norge, noe som igjen vil føre til en økt belastning på kapasiteten.

  – Det er derfor det er viktig for Nmf å ha en klar strategi på dette. Å jobbe for praktiske tiltak og konstruktive holdningsendringer blant studenter og sykehus blir selve kjernen i det jeg og Helene skal jobbe med fremover, forteller Vikjord. Kolstad Skovdal ser også frem til å virkelig ta fatt på det viktige arbeidet.

  – Nmf skal være med og bidra til at hospiteringspraksisen fungerer så godt som overhode mulig, slår hun fast. Kolstad Skovdal ønsker at kartleggingen som gjøres i disse dager, vil være til nytte for dagens og morgendagens medisinstudent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media