– Løfter du blikket, så ser du mulighetene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Even Holth Rustad tok over ledervervet i Nmf i januar 2014, midt i en periode der landskapet for medisinstudentene har endret seg radikalt. Erfaringen ville han ikke vært foruten.

  – Et bedre arbeidsmarked for turnusleger vil heve kvaliteten på tjenesten, mener Even Holth Rustad. Foto Synne Aanes
  – Et bedre arbeidsmarked for turnusleger vil heve kvaliteten på tjenesten, mener Even Holth Rustad. Foto Synne Aanes

  For Norsk medisinstudentforening (Nmf) har det vært viktig å tilpasse seg, selv om prosessen har bydd på utfordringer.

  – Landsmøtet i mars var en ildprøve, men jeg mener vi bestod den med glans. Vi fattet en hel rekke fornuftige vedtak, og kom blant annet frem til viktige kompromisser mellom studenter i Norge og studenter i utlandet.

  Uenighet gir styrke

  Uenighet gir styrke

  Holth Rustad synes det er givende å se det glødende engasjementet i Nmf sin ledergruppe. At det tidvis er uenighet om veien videre, ser han på som verdifullt. Han mener det er en styrke for en så bred forening som Nmf, at forskjellige mennesker gir uttrykk for sine forskjellige utgangspunkt.

  – Jeg opplever at uenighet fører oss frem til bedre løsninger. Når alle mulighetene først er på bordet er viljen til å finne kompromisser imponerende stor.

  Studentlederen har selv saker på blokka som han har vært personlig opptatt av. Grunnutdanningen er en av dem. En annen sak som er høyt på agendaen er selvsagt diskusjonen om turnus. Der er det fortsatt en stor jobb å gjøre.

  – Øyeblikksbildet av turnusordningen er dystert, enda verre enn før den nye ordningen ble innført, sier Holth Rustad.

  Lys i enden av tunnelen

  Lys i enden av tunnelen

  – Forskjellen, fortsetter han, er at det nå faktisk er håp om at ordningen kan bli bedre. Det er lys i enden av tunnelen. Den gamle ordningen fungerte jo dårligere og dårligere for hvert år som gikk. Holth Rustad er likevel lite fornøyd med måten overgangen til den nye ordningen ble gjennomført på.

  – Det var kaotisk. Da myndighetene våknet og innså at noe måtte gjøres, endret de utdanningsløpet for norske leger radikalt, uten å samkjøre med EU. I dag kan leger med autorisasjon fre EØS begynne rett i norsk spesialisering, uten turnus, mens norskutdannede leger må ha turnus før de kan spesialisere seg i utlandet. At dette skyldtes byråkratiske krumspring, ikke reelle forskjeller i utdanningen, fikk vi nettopp bekreftet, sier Holth Rustad. Han viser til nyheten om at ESA i juni konkluderte med at norskutdannede leger har rett til godkjenning av sin legeutdanning i EØS-området. Nmf jobber nå med å skaffe informasjon om hvordan endringen vil påvirke norske medisinstudenters hverdag og vil holde medlemmene fortløpende orientert.

  – Overgangen til søknadsbasert turnus har kanskje gått hardest utover studentene som mistet muligheten for å få særplass etter den gamle ordningen, forteller han videre. Studentlederen sier han benytter enhver anledning til å minne arbeidsgiverne på dette, og møter forståelse hos de aller fleste.

  – Målet er å sørge for at så mange som mulig kommer i gang med karrierene sine, men det krever at alle parter er villige til å vise fleksibilitet, forklarer Holth Rustad.

  – Dyrk det unike

  – Dyrk det unike

  Et bedre arbeidsmarked for turnusleger vil heve kvaliteten på tjenesten, mener Holth Rustad, og legger til at flere sykehus har innsett at halvparten av søkerne takker nei til jobbtilbudet de får.

  – Smarte arbeidsgivere forstår at de må gjøre seg mer attraktive, noe Nmf ønsker velkommen. Vårt bidrag er å dele informasjon om hvilke sykehus og kommuner som tilbyr best faglig oppfølging og arbeidsvilkår.

  Holth Rustad mener sykehus, kommuner og turnussøkere må rendyrke sine unike kvaliteter, slik at riktig person kommer til riktig sted. Studentlederen har følgende råd til de som snart skal ut og søke turnusplass: – Gjør en solid innsats med søknad og CV, vær et unikt individ, og bare søk på stillinger du faktisk vil ha.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media