Kommentar

RE: Om kvalitetsarbeid

Hans Asbjørn Holm
Interessekonflikt:  Nei

Dette er en viktig og god leder om forbedringsarbeid (1)! Det er et tankekors at system og prosessforbedring - basert på Demings Plan-Do-Study-Act (PDSA-sirkelen) - ikke har fått større plass enn det har i norsk helsevesen, selv om den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen er et viktig unntak. Legeforeningens innsats kan gjøre en forskjell, først og fremst ved full mobilisering av relevante fagmedisinske foreninger, slik Legeforeningen gjorde da den organiserte de såkalte "Gjennombruddsprosjektene" (2). Kunnskapen som skal til for å drive moderne forbedringsarbeid er ikke spesielt vanskelig, men den må læres! Det "skader" ikke å ha god forskningskompetanse, men moderne system- og prosessforbedring krever en annen kompetanse, som de fleste av oss ikke har blitt eksponert for i de tradisjonelle utdanningsløpene. De fagmedisinske foreningene kan gjøre en forskjell - om de ikke allerede er på banen. Det er ingen tid å miste. Sett i gang. Alle må med!

Litteratur

1. Gjessing H. Om kvalitetsarbeid. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1199.

2. Legeforeningen. Gjennombruddsprosjekter. https://legeforeningen.no/Fag-og-fagutvikling/gjennombruddsprosjekter/ (29.6.14)

Published: 29.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media