Kommentar

RE: Når kreftene renner vekk

Tone Kind Brekke
Interessekonflikt:  Nei

Jeg setter pris på Anne-Gun Agledals oppfordring om at alle som arbeider med kreftpasienter og deres pårørende bør ta kontakt med kreftkoordinatoren i kommunen. Det er ikke så lett for en ny kreftpasient å vite om muligheten og å ta kontakt selv. Det betyr mye og kan være til stor hjelp å kunne få samtale i fred og ro med en fagperson. Det er fint og viktig at kreftkoordinatoren kan informere om fatigue.

Jeg håper artikkelen kan være et godt arbeidsverktøy i kreftkoordinatorenes informasjonsarbeid. Jeg fikk tilbakemeldinger på artikkelen fra den lukkede gruppen "Fatigue etter kreftbehandling" på Facebook som "Dette kjenner jeg meg igjen i" og "Nå slipper jeg å forklare for legen, jeg kan bare legge frem denne artikkelen". Lykke til videre med den flotte jobben dere gjør som kreftkoordinatorer.

Published: 04.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media