Kommentar

RE: En mann i 80-årene med muskelstivhet og hudblødninger

Haakon B. Benestad
Avd. for fysiologi, IMB
Interessekonflikt:  Nei

I denne kasuistikken beskrives en mann som danner autoantistoffer mot koagulasjonsfaktorer (1). Tillat meg å minne om et av versene i R. Nesbakkens medisinervise «Kanthatus internus»:

Du skal stille diagnose,

Du skal ordne terapi,

Medens alt studentikose

drukner helt i slaveri.

Du skal kjenne hver bacille,

Hvert et trekk som fins ved dem,

men dog er det dobbelt ille

Owrens flukt rundt faktor fem.

Hvor ble det av faktor fem (V) i figur 1 som viser interne, eksterne og terminale koagulasjonskaskade?

Litteratur

1) Tvedt T H A, Holme P A, Bruserud Ø. En mann i 80-årene med muskelstivhet og hudblødninger. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1058 – 61.

Published: 10.06.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media