Kommentar
RE: Dyrevelferdsloven bør utvides til også å omfatte bar