Bekjempelse av poliomyelitt

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Virussykdommen poliomyelitt er utryddet i mange land, men i Nigeria er det fortsatt flere titall tilfeller årlig. Nylig er effekten og dekningsgraden av ulike poliovaksineri landet undersøkt.

Illustrasjonsfoto © Science Photo Library/NTB scanpix

Over halvparten av nye tilfeller med poliomyelitt i verden i 2012 ble oppdaget i Nigeria. I en pasient-kontroll-studie fant man at monovalente og bivalente orale poliovaksiner beskyttet bedre mot noen serotyper enn trivalente orale vaksiner (1). Det var flere foreldre som tok imot tilbud om vaksinering av barna i 2012 enn i 2008, likevel avslo 21 % å la barna bli vaksinert. Mors alder og lokal tilgjengelighet av oral poliovaksine var assosiert med sannsynligheten for å motta vaksine. I 2012 hadde om lag 65 % av barn under tre år i Nigeria vaksineindusert immunitet mot serotype 1 og serotype 3 av polioviruset. Tallet er rekordhøyt og drevet av mer effektive vaksiner og økt antall doser per barn som vaksineres.

– Noen av svarene på hvorfor polioepidemien i Nigeria vedvarer, blir gitt i denne artikkelen. Vaksinen har lavere immunogen effekt nord i landet, trolig som følge av økt insidens av diaré med andre typer enterovirus. I tillegg er det påvist utstrakt kunnskapsmangel vedrørende betydningen av vaksinering, sier professor Elling Ulvestad ved Haukeland universitetssykehus.

– Fra annet hold vet vi dessuten at befolkningen i nord har liten tillit til myndighetene, noe som gjør at informasjon blir mottatt med skepsis. Og når helsepersonell blir trukket ut av helsestasjonene for å utføre vaksinering og således er utilgjengelige når syke barn trenger behandling, blir befolkningen mer skeptiske til helsemyndighetenes prioriteringer. Skal landet klare å ta det siste steget mot total polioeradikasjon, må myndighetene vinne innbyggernes tillit, sier Ulvestad.

Anbefalte artikler