Ridder av 1. klasse

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Babill Stray-Pedersen (f. 1943) er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for fødende kvinner og nyfødte barn.

Babill Stray-Pedersen Foto: Universidad de Buenos Aires

Hun tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1969, doktorgrad i 1979 og ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1985.

Helt siden begynnelsen av 1970-årene har hun arbeidet med kvinnehelse. Som kliniker gikk hun gradene fra assistentlegevikar til seksjonsoverlege for fødeavdelingen ved Aker sykehus, for senere å bli professor ved Universitetet i Oslo.

Stray-Pedersen er også kjent som landets første «ukebladlege», noe som ga henne et unikt innblikk i kvinners helseplager.

Anbefalte artikler