Ridder av 1. klasse

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Per Hjalmar Nakstad (f. 1946) er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen nevroradiologi.

Per Hjalmar Nakstad. Foto: Øystein Horgmo,Universitetet i Oslo

Nakstad tok medisinsk embetseksamen i Freiburg, Tyskland i 1971, ble godkjent spesialist i radiologi i 1979 og tok doktorgraden i 1985.

Han har vært ansatt i to perioder både ved Rikshospitalet og ved Ullevål, blant annet som seksjonssjef og avdelingsoverlege.

Fra 1992 og frem til i dag har han vært professor ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han fra 2009 og frem til i dag vært forskningsleder for Avdeling for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus, og har også innehatt en rekke andre verv.

Anbefalte artikler