Livsstil og venøs tromboembolisme

Ida Hansen-Krone Om forfatteren
Artikkel

Enkelte livsstilsfaktorer påvirker risikoen for venøse tromboemboliske hendelser.

Ida Hansen-Krone. Foto: Andreas Tøllefsen

Venøs tromboembolisme er et samlebegrep for blodpropp i kroppens dype vener (dyp venetrombose og lungeemboli). Vi har god kunnskap om hvordan usunn livsstil øker risikoen for arterielle tromboemboliske sykdommer, men vi vet lite om sammenhengen mellom livsstil og risiko for venøs tromboembolisme.

Studiene i min doktoravhandling er basert på den fjerde Tromsø-undersøkelsen, gjennomført i 1994 – 95. Alle innbyggerne i Tromsø som var 25 år eller eldre ble invitert, og over 27 000 personer deltok. Informasjon om deltakerne ble samlet gjennom spørreskjema, blodprøver og klinisk undersøkelse. Deltakerne ble fulgt opp til utgangen av 2010, og alle venøse tromboemboliske hendelser i oppfølgingstiden ble registrert.

Totalt alkoholkonsum var ikke assosiert med risiko for venøs tromboembolisme. Det viste seg imidlertid at økt vinkonsum var assosiert med lavere risiko, mens høyt spritinntak og overdrevent alkoholforbruk var assosiert med en høyere risiko. Vi fant ingen sammenheng mellom kostvaner og risiko for venøs tromboembolisme. Økt fiskekonsum var bare assosiert med en moderat, ikke signifikant lavere risiko, mens tillegg av fiskeolje var assosiert med en halvering av risikoen. Vi fant ingen sammenheng mellom mengde moderat fysisk aktivitet og risiko for venøs tromboembolisme.

Våre funn tyder på at alkoholtyper og drikkemønster, i tillegg til fiskespising, påvirker risikoen for venøs tromboembolisme, mens kostvaner for øvrig og fysisk aktivitet ikke vesentlig påvirker risikoen.

Disputas

Ida Johanne Hansen-Krone disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 17.1.2014. Tittelen på avhandlingen er Diet, physical activity and venous thromboembolism.

Anbefalte artikler