Kommentar

RE: Nekrose i fingre og tær etter lokalbedøvelse med adren

Henrik Løvendahl Svendsen
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Interessekonflikt:  Nei

Dette var en flott oversiktsartikkel (1). Jeg har advokert for at lokalbedøvelse med adrenalin ikke gir risiko for nekrose i fingre og tær ovenfor andre avdelinger og sykehus i flere år. Håndkirurgi i lokalbedøvelse med adrenalin har vært praktisert ved plastikkirugisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i årevis uten at det er dokumentert noen skadelige effekter.

Litteratur

1. Finsen V. Nekrose i fingre og tær etter lokalbedøvelse med adrenalin – en vandrehistorie? Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133:1827 – 30.

Published: 15.05.2014
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media