LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

At så godt som alle kliniske studier er kommersielt finansiert, er et stort problem i medisinen. Vi kan ikke i tillegg stoppe forsøk på å etterprøve resultatene

Å selge sykdom

Polyfarmasi i sykehjem

Mange sykehjemspasienter er utsatt for legemiddelinteraksjoner, men bare få av disse er potensielt farlige. Dette viser en kartlegging av 1 241 sykehjemspasienter i Trondheim. Rundt halvparten av pasientene brukte flere enn ti legemidler. Fast forskrivning av legemidler bør oppdateres og revurderes regelmessig.

Mange legemidler til eldre – det er fali’, det

Legemiddelinteraksjoner hos pasienter i sykehjem

Akutt promyelocyttleukemi

Translokasjon mellom kromosom 15 og 17 gir opphav til onkoproteinet PML-RARA, som er ansvarlig for at maligne promyelocytter hoper seg opp i beinmarg og noen ganger i blod. Tidlig behandling med alltransretinsyre mot koagulasjonsdefekten er avgjørende for å overleve den tidlige sykdomsfasen. Deretter er prognosen god.

Mot en mer spesifikk kreftbehandling?

Akutt promyelocyttleukemi

En sjelden årsak til svelgevansker

En divertikkel i spiserøret oppstår som følge av motilitetsforstyrrelser og økt trykk i spiserørsveggen. Viktigste symptomer er svelgevansker, svelgesmerter og regurgitasjon. Tilstanden er sjelden. Av 11 pasienter som ble operert for epifrenisk oesophagusdivertikkel på Ullevål sykehus i perioden 2002 – 11, fikk ti symptomatisk bedring.

Kirurgisk behandling av epifrenisk oesophagusdivertikkel

Blødninger i hud og muskler

En mann i begynnelsen av 80-årene ble innlagt i sykehus pga. spontane hudblødninger og muskelstivhet. Selv om han brukte både warfarin og acetylsalisylsyre, hadde blødningene i hud og muskler en langt sjeldnere årsak enn medikamentbivirkning.

En mann i 80-årene med muskelstivhet og hudblødninger

Anbefalte artikler