Nyttige tips og råd ved behandling av angstlidelser

Unn Beate Kristensen Om forfatteren
Artikkel

Kvale, Gerd

Hansen, Bjarne

101 ting vi gjerne skulle visst da vi begynte å behandle angstlidelser

134 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 249

ISBN 978-82-15-02302-1

Gerd Kvale og Bjarne Hansen er begge psykologspesialister, erfarne klinikere og forskere. Forfatterne presenterer en samling korte råd, tips og kliniske betraktninger hentet fra egen hverdag innen behandling av angst og tvangslidelse.

Boken er innbydende, lettlest og oppbygd av korte spissformulerte tekster. Den starter med ti råd til dem som er rammet av en angstlidelse, som sammen med resten av boken vil kunne være en nyttig forberedelse for dem som søker eller vurderer å søke behandling. Tema i første delen handler mye om motivasjon, hva som er viktig for at behandlingen skal virke og hva som vil kunne være til hinder for god behandling. Dette glir så gradvis over i tips, råd og erfaringer fra selve behandlingen, der fokusert og intensiv eksponeringsterapi blir vektlagt. Mot slutten er innholdet i tekstene rettet mer mot terapiens avslutningsfase. Oppbygningen minner meg om en samling visdomsord, der hvert visdomsord står for seg selv og kan leses enkeltvis.

Tekstene gir et unikt og levende innblikk i behandlingshverdagen gjennom korte illustrerende pasienthistorier som mange terapeuter vil kjenne igjen. Forfatterne deler raust av sin kliniske erfaring om hvordan teori kan omsettes til nyttig praksis, og de evner å forenkle kliniske problemstillinger som gjør at budskapet lettere når frem.

Behandlingstilnærmingen og rådene forfatterne kommer med utfordrer tradisjonelle rammebetingelser i behandlingsapparatet og oppmuntrer til økt fleksibilitet og tilgjengelighet med pasienten i sentrum. Forfatterne henvender seg gjennom dette også til ledere og beslutningstakere i helsesektoren med en henstilling om å endre rammene slik at behandling kan gis på den måten som er mest nyttig for pasienten, f. eks. lange behandlingsøkter. Dette passer ikke med takstsystemet, men hjelper pasienten.

101 ting representerer et enkelt, men nyttig supplement til både lærebøker og selvhjelpslitteraturen innen behandling av angstlidelser og anbefales alle med interesse for feltet, enten man jobber med angstlidelser eller kun ønsker et innblikk i effektiv angstbehandling. Jeg fikk mange nyttige tips og påminnelser som jeg tar med meg inn i pasienthverdagen og vil benytte ved opplæring og veiledning av nye terapeuter. Jeg kommer til å ha boken lett tilgjengelig på kontoret.

Anbefalte artikler