Engasjert debatt om Oslo-sykehusenes fremtid

Mattis Dahl Åmotsbakken Om forfatteren
Artikkel

Temaet «Oslo-sykehusene – hva nå?» sørget for engasjement blant paneldeltakere og tilhørere da Oslo Legeforening inviterte til åpent seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Legeforeningens president Hege Gjessing vektla i sitt innledende foredrag betydningen av strakstiltak ved Oslo universitetssykehus og viktigheten av å dimensjonere sykehustilbudet med utgangspunkt i den eksplosive befolkningsveksten i årene som kommer. Gjessing fremhevet også OUS-ledelsens ansvar for å skape tillit og trygghet for de lederne som er nærmest pasienten.

Ordstyrer og redaktør i Legekunsten, Lottelise Folge, hadde sin fulle hyre med å delegere taletid til engasjerte paneldeltakere og publikum. Paneldeltakerne diskuterte blant annet de nåværende og fremtidige kapasitetsutfordringene i hovedstadsområdet, ledelse og organisering ved Oslo universitetssykehus (OUS), kommunale akutte døgnplasser (KAD), samhandlingsreformens effekter i Oslo og den fremtidige rollen til Aker sykehus.

I tillegg til Legeforeningens president sørget følgende deltakere for en informativ og livlig debatt om Oslo-sykehusenes fremtid: Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Lars Flatø, avtroppende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Christian Grimsgaard, sentralstyremedlem i Legeforeningen og tillitsvalgt ved OUS, Marie Anbjørg Joten, prosjektleder i Samhandlingsarena Aker og Maren Rismyhr, styreleder i Aker sykehus venner.

Anbefalte artikler