Mangelfull oppfølging av barn utsatt for tuberkulosesmitte

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Mange indonesiske barn som har vært eksponert for tuberkulosesmitte, blir ikke fulgt opp i henhold til gjeldende anbefalinger.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library/NTB scanpix

Verdens helseorganisasjon anbefaler at barn som har hatt tett kontakt med personer med smittsom tuberkulose, følges opp med screening. De under fem år bør behandles forebyggende med isoniazid, uavhengig av om smitte påvises eller ikke (1). I en studie fra Indonesia er det undersøkt om oppfølgingen av smitteeksponerte barn følger anbefalingene (2).

Studien omfattet to kohorter på henholdsvis 437 og 318 barn som bodde sammen med voksne som testet positivt for tuberkulose ved sputumprøve ved en lungeklinikk i en stor by på Vest-Java i Indonesia. Kun 34 av 437 barn (8 %; 95 % KI 5,5 – 10,5) møtte opp for tuberkulosescreening, og seks av 15 barn under fem år som møtte opp startet forebyggende behandling med isoniazid. Av 82 barn under fem år som fikk resept på isoniazid, var det kun 26 % (95 % KI 16,5 – 35,5) som hentet ut minst tre resepter i løpet av seks måneder.

– Verdens helseorganisasjon har utviklet retningslinjer for oppfølging, kontroll og behandling av tuberkulose som de fleste land i verden har gitt sin tilslutning til. Studien viser at det er en lang vei å gå før dette fungerer i praksis, sier overlege Vidar Ormaasen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.

– For barn som er smittet av tuberkulose, er forebyggende behandling et av de viktigste tiltakene for å unngå utvikling av tuberkuløs sykdom. For at dette skal lykkes, trengs det samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste. Evalueringsstudier er viktig for å avdekke hva som svikter og hvilke tiltak som bør iverksettes av overordnede myndigheter, sier Ormaasen.

Anbefalte artikler